ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Your Cart

Συμβουλές Τοποθέτησης

Εγκατάσταση Πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης 

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης της Infrapower μπορούν να τοποθετηθούν στους τοίχους ή στην οροφή ενός δωματίου.

Επίσης τα πάνελ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως επιδαπέδια (φορητή) θέρμανση κοντά σε σημεία στα οποία κάθονται ή κυκλοφορούν περισσότερο οι άνθρωποι, στηριζόμενα στις ειδικές βάσεις αλουμινίου, καθώς το μικρό τους βάρος επιτρέπει την εύκολη μετακίνησή τους μέσα στο χώρο.

Πρότασή μας, για ακόμα πιο οικονομική και αποδοτική χρήση, είναι να συνδυαστεί η λειτουργία τους με τη χρήση θερμοστάτη.Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης
Κάθε πάνελ μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα. Όταν το πάνελ τοποθετείται στον τοίχο, συστήνεται το κέντρο του να βρίσκεται περίπου στο ύψος του στήθους και να απέχει τουλάχιστον 80 εκατοστά από το έδαφος.

Εγκαταστήστε τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφύγετε τη δημιουργία “κρυφών” σημείων από τυχόν εμπόδια, όπως π.χ. μια κολώνα ή μια μεσοτοιχία.Προτιμάμε να τοποθετούμε τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης στους εσωτερικούς τοίχους ενός δωματίου γιατί έτσι θερμαίνουν άμεσα τους κρύους εξωτερικούς τοίχους και τους μονώνουν.

Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης δεν θα πρέπει να είναι στραμμένα προς τα παράθυρα γιατί η υπέρυθρη ακτινοβολία διαφεύγει στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Τα πάνελ που τοποθετούνται στην οροφή παρέχουν ευρύτερη θέρμανση σε μεγάλο μέρος του χώρου, απαιτούν όμως λίγο μεγαλύτερη ισχύ.
Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης συνδέονται σε μια τυπική πρίζα.

Παρά το γεγονός ότι είναι μικρής σχετικά ισχύος (το μεγαλύτερο είναι 1000 Watt), σε περίπτωση που θέλουμε να εγκαταστήσουμε πολλά πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης σε ένα δωμάτιο (όπως πχ το σαλόνι), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκάστοτε ιδιαιτερότητες του οικιακού ηλεκτρικού κυκλώματος (συσκευές, συνδέσεις κ.ο.κ), προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα (πτώση τάσης, κλείσιμο ασφάλειας πίνακα κλπ).

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, σας συνιστάμε να  συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας ή άλλον εξειδικευμένο Τεχνικό.