ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Your Cart

Εκτύπωση Πάνελ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στην εκτύπωση, είναι επιθυμητό το πάνελ να είναι καινούργιο και να μην έχει λειτουργήσει πριν γίνει η εκτύπωση στην επιφάνειά του.

Το κόστος της εκτύπωσης είναι 40€ + 24% ΦΠΑ ανεξαρτήτου μοντέλου πάνελ.


Επιλογή εικόνας

Για να εκτυπώσετε στα πάνελ σας το θέμα ή την εικόνα που επιθυμείτε, απαιτείται μια φωτογραφία με σχετικά καλή ποιότητα. 

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε φωτογραφία από το προσωπικό σας αρχείο ή κάποια από τις δωρεάν εικόνες που θα βρείτε σε ιστοσελίδες όπως το https://www.hdwallpapers.in (επιλέξτε θεματολογία μέσω της λίστας “ Categories” δεξιά)Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Εκτύπωσης Πάνελ

Η υπηρεσία εκτύπωσης πάνελ παρέχεται μόνο ως διευκόλυνση προς τους πελάτες μας και η Infrawarm δεν αποβλέπει σε κανένα οικονομικό όφελος από την όλη διαδικασία. Η εκτύπωση γίνεται αυστηρά μετά την αγορά του αντίστοιχου πάνελ, επομένως δεν είναι δυνατή η αποστολή εκτυπωμένου πάνελ με τη μέθοδο της αντικαταβολής.

Η Infrawarm αναλαμβάνει, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, την αποστολή του προς εκτύπωση πάνελ στο συνεργαζόμενο εργαστήριο, καθώς επίσης και την παραλαβή του αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η Infrawarm δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα και γενικότερα το αποτέλεσμα της εκτύπωσης.

Σε περίπτωση αντικατάστασης εκτυπωμένου πάνελ στα πλαίσια της εγγύησης, η εταιρεία έχει την υποχρέωση αντικατάστασής του με καινούργιο μη εκτυπωμένο. Αν ο πελάτης επιθυμεί να εκτυπωθεί και το πάνελ αντικατάστασης, θα πρέπει να επιβαρυνθεί ξανά με τα έξοδα εκτύπωσης. 

Η εκτύπωση του πάνελ είναι μια μη αναστρέψιμη ενέργεια και πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος μη ικανοποιητικού τελικού αποτελέσματος. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι στην ατυχή αυτή περίπτωση το πάνελ δεν αντικαθίσταται ούτε αποζημιώνεται κατά οιονδήποτε τρόπο.

Επίσης τονίζεται ότι η επιλογή του εκτυπωτικού εργαστηρίου με το οποίο συνεργαζόμαστε δεν είναι δεσμευτική. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει, για την εκτύπωση των πάνελ του, οποιοδήποτε άλλο εκτυπωτικό εργαστήριο επιθυμεί.